Undervisning

På opdagelse i virkeligheden
Dybdal Journalistik underviser i journalistik, pressehåndtering og medier. Jeg tilrettelægger konkrete forløb tilpasset de enkelte elev/kursistgrupper. Varighed og omfang aftales og tilpasses efter målgruppens ønsker og muligheder.
Jeg underviser både børn og voksne, skoler, foreninger og arbejdspladser.
Udover journalistik underviser jeg i Hasle Bakkers Udeskole, et tværfagligt undervisningstilbud med forløb til alle klassetrin, hvor eleverne med udgangspunkt i naturen løser opgaver i matematik, idræt og naturfag. Se mere om udeskolen